Bägge benen amputerade - tävlar i crossfit

Matt Hall föddes hade han nästan inga skelettdelar i sina ben trots det tävlar han nu i crossfit

Relaterat