Grupp B-streptokocker och graviditet

Är en vanlig bakterie som kan orsaka urinvägsinfektion

Relaterat