Folk sitter och fikar - då exploderar kafét

Tre skadades allvarligt

Relaterat