World Food Programme tilldelas Nobels fredspris

FN:s livsmedelsprogram prisas för sina ansträngningar att bekämpa svält

Relaterat