”Vi har gjort slutsatsen att explosionerna bör hänga ihop”

Anders Rissel Lokalområdeschef Solna om insatsen i Husby

Relaterat