Värsta regnkatastrofen på decennier i Japan

Över 175 personer har omkommit

Relaterat