Vänsterledarens nya drag mot Löfven

"Vi har talat intensivt med fackföreningsrörelsen och smidit planer"

Relaterat