Stefan Löfven har uppdraget att sondera för regeringsbildning

Fick uppdraget av talmannen den 15 oktober

Relaterat