Vad är fentanyl?

Den narkotikaklassade formen av fentanyl distribueras över hela Sverige

Relaterat