USA lämnar FN-rådet för mänskliga rättigheter

Tillbakadragandet sker i protest mot medlemmar som bryter mot mänskliga rättigheter

Relaterat