”Upp till dubbelt så många som har antikroppar kanske har immunitet”

Hör överläkaren om studien om T-cellsimmunitet

Immuniteten mot covid-19 sannolikt högre än antikroppstester visat

Relaterat