Ukrainas militära fördel mot Rysslands ”Terminator”

Överstelöjtnant Paasikivi: ”Kan skjuta längre – med precision”

Du kanske också är intresserad av