Tredje presidenten tillsatt i Peru på en vecka

Demonstrationer i Peru när landet befinner sig i politiskt kaos

Under senaste veckorna har massiva protester skett i Peru efter presidenters tillsättningar och avgångar.

Relaterat