Tre generationer av samma familj omkomna i Etiopien

Familjen oeniga om de ska besöka platsen för kraschen

Relaterat