Totalstopp i pendeltågstrafiken i Stockholm

Beskedet från SL: Kommer vara trafikdygnet ut.

Relaterat