Tomas Tobé (M) har valts till ordförande i utskott

Blir ny ordförande i Europaparlamentets utvecklingsutskott

Relaterat