Thomas dog på jobbet – frun: ”Fortfarande bitter”

Thomas fru: ”Ingen annan ska behöva gå igenom det som vi har gått igenom”

Inga åtgärder hade vidtagits för att säkra schaktet, trots att riskerna var kända.

Relaterat