”The Beast from the East” drabbar stora delar av Europa

Över 20 personer har dött till följd av vädret, rapporterar BBC News

Relaterat