Swish ligger nere för alla användare

Ännu finns ingen prognos om när appen kan vara i gång igen

Relaterat