SVT fälls för program om sexuella övergrepp

Anses ha inneburit intrång i Cissi Wallins privatliv • Frias dock i fråga om opartiskhet och saklighet

Relaterat