”Svenskt näringsliv vill nog ha en uppgörelse”

Historikern Gunnar Wetterberg om LAS-frågan

Förhandlingarna om tryggare jobb och flexiblare arbetsrätt är inne i en slutspurt. Det handlar om anställningsvillkoren för 2,8 miljoner privatanställda arbetare och tjänstemän.

Relaterat