Svenskägt tankerfartyg beslagtaget av Iran

Iran bekräftar att man beslagtagit oljefartyg under brittisk flagg

Relaterat