Stockholm smälter ner sina isar – här gör de tvärtom

I Luleå spolas fler isar än vanligt till vinterälskarnas förtjusning • Stockholm smälte sina isar på grund av pandemin

Glenn Robarth, chef i Luleå kommuns utomhusanläggningar, berättar

Relaterat