Spetspatienter anställs för att förbättra vården

Ska hjälpa sjukvården med att bli bättre utifrån patientperspektivet.

Relaterat