SJ: ”Vi har inte fått tag på en enda buss”

Carina Axelsson på SJ:s presstjänst beklagar det inträffade

Relaterat