Se kusliga bilderna: New York ligger öde

Kända platserna tomma på folk efter nedstängningen

Värst drabbat i USA är metropolen New York där sjukhusen nu larmar om att dom är dåligt förberedda och saknar utrustningen som behövs.

Relaterat