Se hagelskuren ösa ner

En kraftig hagelstorm slog till i Skaraborgsområdet

Relaterat