Samebyn Girjas får rätt efter lång tvist mot staten

Samebyn Girjas får beslutanderätt över jakt och fiske av Högsta domstolen

Relaterat