Så rubriceras olika typer av misshandel

Skillnaden mellan ringa, grov och synnerligen grov misshandel

Relaterat