Så mycket får du betala i public service-avgift

Från och med 2019 gäller den nya tv-avgiften.

Relaterat