Så mäts styrkan på en jordbävning

Anges i magnitud – ett tal som beskriver hur mycket energi som frigörs

Relaterat