Så många brott anmäldes i Sverige 2019

Brottsstatistik 2019 från Brottsförebyggande rådet (Brå)

BRÅ:s preliminära statistik över anmälda brott 2019. Omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos polismyndigheten, åklagarmyndigheten, ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter.

Relaterat