Risken för spridning uppgraderas av Folkhälsomyndigheten

Spridningen i Italien och Iran ökar risken för spridning till Sverige

Relaterat