Risk att väst pressar Ukraina till dålig fred: ”Då skjuter vi oss själva i foten”

Överstelöjtnant Joakim Paasikivi om det pressade tidsfönstret för Ukraina
Överstelöjtnant Joakim Paasikivi om det viktiga tidsfönstret för väst att agera i krigets Ukraina. Enligt honom måste något ske i sommar, innan inflationen och uteblivna gasleveranser gör att västländernas intresse svalnar och Ukraina pressas till förhandlingsbordet.

Du kanske också är intresserad av