Reporter Gusten Holm: "Han hade inte rätt kompetens"

Vd:ns rekrytering av ex-livvakten Hernando Labbé Solinas kringgick lagen

Relaterat