Oroväckande filmer sprids från coronadrabbade området

Beteendet riskerar att öka spridningen av viruset

Relaterat