Rekordstora protester i Minsk – demonstranternas ultimatum

Hotet från oppositionen om inte kraven uppfylls innan midnatt

Rekordstora protester i Minsk – demonstranterna ställer ultimatum

Relaterat