Regeringen ska stärka arbetet med psykisk hälsa i Sverige

Lena Hallengren (S): ”Vår tids stora folkhälsoutmaning”

Regeringen har gett Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten i uppdrag att tillsammans med ett tjugotal berörda myndigheter komma med underlag för att en nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention tas fram.

Relaterat