Över 4 000 döda i mässlingsutbrott

Antalet fall i Kongo-Kinshasa i år är mer än tredubblat

Relaterat