”Om rättsväsendet banat väg för terrorismen bör de förklara hur”

Antalet namn på utlämningslistan har stigit till 73
Erdogan kräver att Sverige utvisar 73 personer som Turkiet betecknar som terrorister. Men frågan är om det går att genomföra i enlighet med svensk lagstiftning. "Vår lagstiftning är ganska hård när det gäller terrorister."

Du kanske också är intresserad av