Närmre 60 bekräftade fall av coronavirus i Sverige

Fortsatt ökad spridning av coronavirus

Sveriges vårdsituation är redan hårt pressad, "jag vill inte fortsätta att höra att beredskapen är god" - smittskyddsläkare Björn Olsen.

Relaterat