Materielbrist kan leda till skärpt lag om offentlig upphandling

Alla partier utom MP och S positiva till förslaget

Relaterat