Man svårt biten av krokodil på Skansen

Mannen förd till sjukhus

Relaterat