Magdalena Andersson (S) flyttar kansliet för krishantering

Magdalena Andersson säger att Sverige mötte pandemin med en låg statsskuld och att finanserna är fortsatt starka.
Kansliet för krishantering, som tidigare har sorterat under Justitiedepartementet, flyttas till Statsrådsberedningen.

Du kanske också är intresserad av