Magda Gad: "Kvinnoorganisationerna tvingas stänga ner"

Samtidigt fortsätter övergreppen mot de afghanska kvinnorna

Relaterat