Lööfs hemliga strategimöte bakom ryggen på M och KD

Annie Lööf och Jan Björklund har gemensamt kommit fram till strategi.

Relaterat