Larmade om blodiga instrument för två år sedan

Karolinska Lex Maria-anmäler sig själv efter larm om hotad patientsäkerhet

Relaterat