Lärare som lyfte elev frias i domstolen

Högsta domstolen friar kommun efter att lärare lyft en elev, var ingen kränkning.

I november förra 2017 fick flertalet elever tillsägelser efter att flyttat en soffa. När en elev valde att stanna och hålla i ryggstödet kom en av lärare och lyfte bort eleven, nu frias han från alla anklagelser.

Relaterat