Wollter: "Känner en våldsam vrede

I 17 år kämpade Sven Wollters dotter Ylva mot ätstörningarna.

Relaterat