Tullens fynd - 13 skjutvapen doldes i hemligt utrymme i bilen

Vägarna in i Sverige för de illegala vapnen går ofta via Sydsverige.

Relaterat